КОМПАНИЯ

REALIZĒTS ERAF PROJEKTS

REALIZĒTS ERAF PROJEKTS: „Augstas pievienotās vērtības investīcijas lielgabarīta precīzijas presformu ražošanai” 

SIA SKAN-TOOLING ir veiksmīgi īstenojis Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) līdzfinansētu projektu „Augstas pievienotās vērtības investīcijas lielgabarīta precīzijas presformu ražošanai” (id.nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/010).

 

Projekts realizēts ERAF darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 4. kārtas ietvaros un 2014. gada 21. augustā noslēgtā LIAA Līguma par ERAF projekta īstenošanu Nr. L-APV-14-0178 ietvaros.

 

Projekta ietvaros uzņēmuma ražošanas telpās Krūzes ielā 2C, Rīgā, iekārtu ražotāji Ziersch GmbH, GF Machining Solutions Sp. z o.o. un Röders GmbH veica sekojošu iekārtu piegādi, uzstādīšanu, instalāciju un lietotāju instruktāžu: 1) Plakanslīpmašīna ZT 612; 2) Stieples elektroerozijas iekārta CUT 300 mS un 3) Universāla lielgabarīta frēzmašīna RXU1200DSH.

 

Projekta īstenošanas rezultātā uzņēmums varēs dažādot produkciju ar jaunu produktu – lielgabarīta precīzijas presformu ražošanu, kā arī būtiski kāpināt produktivitāti un saražoto pievienoto vērtību.

 

Projekts īstenots nepilnu 13 mēnešu laikā, no 2014. gada 21. augusta līdz 2015. gada 31. augustam.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veido EUR 860’000,00 un tās finansētas ar ERAF līdzfinansējumu EUR 387’000,00 apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 473’000,00 apmērā jeb 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Назад