NEWS

Uzsākta ERAF projekta īstenošana

Uzsākta ERAF projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas lielgabarīta precīzijas presformu ražošanai” īstenošana

SIA SKAN-TOOLING darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 4.kārtas ietvaros īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) projektu „Augstas pievienotās vērtības investīcijas lielgabarīta precīzijas presformu ražošanai” (id.nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/010).

2014.gada 21.augustā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un SIA SKAN-TOOLING kā finansējuma saņēmēju ir noslēgts Līgums Nr. L-APV-14-0178 par ERAF projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt jaunāko tehnoloģiju pārnesi uzņēmuma ražotnes aprīkošanā ar jaunām tehnoloģiski intensīvām iekārtām, nodrošinot esošās saimnieciskās darbības būtisku paplašināšanos un iespēju uzsākt lielgabarīta precīzijas presformu ražošanu, maksimāli efektīvā veidā.

Projekta ietvaros tiks veikta (1) stieples elektroerozijas iekārtas (2) plakanslīpmašīnas un (3) universālas lielgabarīta frēzmašīnas iegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un iekārtu lietošanas instruktāža.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks: (1) ieviests ražošanā jauns produkts lielgabarīta precīzijas presformas, (2) būtiski uzlabota produkcijas ražošanas produktivitāte, palielinot ražošanas jaudu un ātrumu un (3) nodrošināta augstāka pievienotā vērtība presformu ražošanā un saimnieciskās darbības paplašināšanās kopumā.

Projekta īstenošanas vieta - Krūzes iela 2c, Rīga, LV-1046.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veido EUR 860’000,00 un tās plānots finansēt ar ERAF līdzfinansējumu EUR 387’000,00 apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 473’000,00 apmērā jeb 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Back