CLIENTS

Parakstīta vienošanās par universālas lielgabarīta frēzmašīnas piegādi ERAF projekta ietvar

Parakstīta vienošanās par universālas lielgabarīta frēzmašīnas piegādi ERAF projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas lielgabarīta precīzijas presformu

 SIA SKAN-TOOLING darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 4.kārtas ietvaros veiksmīgi īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) līdzfinansētu projektu „Augstas pievienotās vērtības investīcijas lielgabarīta precīzijas presformu ražošanai” (id.nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/010).

2014.gada 21.augustā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un SIA SKAN-TOOLING kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. L-APV-14-0178.

SIA SKAN-TOOLING ir parakstījis vienošanos ar Röders GmbH par universālas lielgabarīta frēzmašīnas piegādi, kas ietver iekārtas uzstādīšanu un nodošana ekspluatācijā, kā arī iekārtas lietošanas instruktāža. Iekārtu plānots piegādāt ne vēlāk kā līdz 2015. gada 21. augustam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veido EUR 860’000,00 un tās plānots finansētas ar ERAF līdzfinansējumu EUR 387’000,00 apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 473’000,00 apmērā jeb 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Back