UNTERNEHMEN

ERAF projekta ieviešana notiek veiksmīgi

ERAF projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas lielgabarīta precīzijas presformu ražošanai” ieviešana notiek veiksmīgi

 

SIA SKAN-TOOLING darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 4.kārtas ietvaros veiksmīgi īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) līdzfinansētu projektu „Augstas pievienotās vērtības investīcijas lielgabarīta precīzijas presformu ražošanai” (id.nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/010).

  

2014.gada 21.augustā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un SIA SKAN-TOOLING kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. L-APV-14-0178.

Ir veiksmīgi uzsākts projekta īstenošanas otrais posms, kura ietvaros tiks piegādāta, uzstādīta, nodota ekspluatācijā un veikta lietotāju instruktāža trešā (projektā pēdējā plānotā iekārta) universālā lielgabarīta frēzmašīna RXU 1200 DSH no iekārtu ražotāja Röders GmbH. Patreiz iekārta atrodas ražošanas procesā un saskaņā ar piegādes līguma nosacījumiem par to tiek veikti pirmie avansa maksājumi. Saskaņā ar piegādes līgumu, šī iekārta ir jānodod ekspluatācijā līdz 2015.gada 21.augustam. Tāpat arī uzņēmums turpina iesāktos inženiertehniskos – pētniecības darbus pie lielgabarīta precīzijas presformu modeļu izstrādnes.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veido EUR 860’000,00 un tās plānots finansētas ar ERAF līdzfinansējumu EUR 387’000,00 apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 473’000,00 apmērā jeb 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Zurück