UNTERNEHMEN

Noslēdzies pirmais iekārtu piegādes posms

Noslēdzies pirmais iekārtu piegādes posms ERAF projekta „Augstas pievienotās vērtības investīcijas lielgabarīta precīzijas presformu ražošanai” ietvaros

SIA SKAN-TOOLING darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 4.kārtas ietvaros veiksmīgi īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) līdzfinansētu projektu „Augstas pievienotās vērtības investīcijas lielgabarīta precīzijas presformu ražošanai” (id.nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/010).

2014.gada 21.augustā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un SIA SKAN-TOOLING kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. L-APV-14-0178.

Pirmajā iekārtu piegādes posmā, projekta īstenošanas vietā, Krūzes ielā 2C, Rīgā, ir piegādātas, uzstādītas un nodotas ekspluatācijā pirmās divas iekārtas – stieples elektroerozijas iekārta un plakanslīpmašīna, līdz ar to tiek noslēgts projekta ieviešanas pirmais posms. Iekārtas nepieciešamas lielgabarīta precīzijas presformu ražošanai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veido EUR 860’000,00 un tās plānots finansētas ar ERAF līdzfinansējumu EUR 387’000,00 apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 473’000,00 apmērā jeb 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Zurück